Kierownik Magazynu

Novostrat Sp. z o.o. w Olszynie zatrudni Kierownika Magazynu.

Wymagamy:
•    potwierdzonego doświadczenia  w pracy jako kierownik magazynu
•    posiadania wiedzy z zakresu procedur zarządzania magazynem
•    umiejętności wdrażania inicjatyw usprawniających procesy magazynowe
•    wiedzy na temat kluczowych wskaźników wydajności (KPI) magazynowania
•    praktyczną znajomość oprogramowania dotyczącego zarządzania magazynem i bazy danych
•    biegłej znajomości MS Excel
•    umiejętności zarządzania personelem
•    umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
•    doskonałych umiejętności komunikacyjnych
•    obowiązkowej znajomości języka angielskiego 

Do głównych obowiązków będzie należeć:
•    zarządzanie magazynem zgodnie z polityką i wizją firmy
•    nadzór nad przyjęciem i wysyłką towarów, magazynowaniem oraz nad wewnętrznymi operacjami logistycznymi
•    stworzenie planu zagospodarowania i zapewnienie efektywnego wykorzystania przestrzeni
•    inicjowanie, koordynowanie i egzekwowanie optymalnych działań i procedur operacyjnych 
•    przestrzeganie wszystkich wymogów dotyczących magazynowania, obsługi i wysyłki
•    utrzymywanie standardów bhp
•    kontrola poziomu zapasów poprzez tygodniowe i miesięczne liczenie
•    współpraca z działem produkcji, sprzedaży i planowania
•    generowanie raportów i statystyk (stany IN/OUT, zapasy) 
•    rekrutacja, szkolenie i motywowanie pracowników
•    planowanie pracy i odpowiednie delegowanie zadań
•    dbanie o wyniki pracy personelu poprzez szkolenie, doradztwo i dyscyplinowanie pracowników

CV w języku angielskim prosimy przesłać na adres email: [email protected]