Ochrona zabytków

Mieszkasz w zabytkowej miejscowości lub posiadasz nieruchomość objętą ochroną konserwatorską? Udzielam konsultacji oraz pomocy w kontaktach z urzędem konserwatorskim- formułowanie i wypełnianie wniosków, konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pomoc w dostosowaniu inwestycji do wymogów ochrony zabytków. Więcej informacji pod numerem tel. 518855171 lub adresem e-mail: [email protected]