oFotowoltaice

Warszawa 00-001
Szkolna

Degradacja otoczenia naturalnego, jakiej widzami są nasze pokolenia i kończące się źródła paliw kopalnych powodują, iż od dłuższego już czasu patrzymy pozytywnie na zyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Niezmiernie ważny jest tutaj również temat bezpieczeństwa energetycznego, jakie każde państwo stara się sobie zagwarantować. Niebezpiecznym albowiem jest upodmiotowienie się np. od gazowego monogamisty, dlatego naukowcy i inżynierowie, również w Polsce, starają się agitować ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę i środowisko do skoncentrowania uwagi na takich źródłach energii jak wiatr, woda i Słońce.