Usługi koparką Lubań i okolice

Lubań 59-800
Starolubańska 37A

Koparka Lubań

Usługi koparką Lubań, wykonujemy usługi:

  • wykopy pod fundamenty, wykopy budowlane
  • wyzieranie wierzchniej warstwy gleby, zbieranie humusu
  • korytowanie pod drogi i chodniki oraz różnorodne place
  • wykopy pod instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, teleinformatyczne
  • drenaże, wykopy pod odwodnienia
  • usługi koparką Lubań
  • wykopy pod szamba i oczyszczalnie ścieków
  • transport towarowy Lubań
  • transport urobku powstałego w wyniku wykopów i równania terenu