×

Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz spółka cywilna

Katowice 40-101
ul. Chorzowska 108

Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz

Kancelaria Notarialna Zuzanny Wojtaszek-Bałazińskiej i Kingi Bednarz dokłada wszelkich starań aby świadczone usługi były wyznacznikiem profesjonalizmu. Na cel bierze oferowanie Państwu najlepszych rozwiązań dzięki posiadanej wiedzy prawniczej i zdobytym doświadczeniem przez lata.

Notariusze świadczą usługi z zakresu między innymi następujących czynności:

-Sporządzają akty notarialne, dokumentujące przede wszystkim umowy: sprzedaży, darowizny, podziału majątku wspólnego małżonków, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany, dożywocia, majątkowe małżeńskie, spółek, jak również testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także inne, prawem wymagane, jak również czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego.

-Sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia.

-Spisują protokoły, w tym protokoły ze zgromadzeń spółek oraz z zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

-Przyjmują na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na informatycznym nośniku danych.

-Sporządzają poświadczenia, w tym: zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej się podpisać, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub pozostawania w określonym miejscu.

-Sporządzają, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

-Podejmują czynności dotyczące Europejskiego Poświadczenia Spadowego.

-Składają wnioski o wpis w księdze wieczystej.


Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz spółka cywilna